Samen maken wij een vuist tegen haat-tweets en willen wij de mensen die kampen met depressiviteit of zelfmoordgedachtes onze steun geven.

Petitie Pietie, Caster Manager | CEO

Besluit tot verbanning van 3 spelers

Op 13 oktober werden wij opgeschrikt door een reeks vervelende tweets jegens een zeer gewaardeerde speler van onze community, door andere spelers binnen onze community.
Deze tweets gingen zo ver, dat wij tot het besluit zijn gekomen deze spelers voor respectievelijk 1 & 6 maand(en) te bannen, om zo te laten zien dat dit soort onvolwassen gedrag niet door de beugel kan.

Graag besteden wij ook aandacht aan zelfmoordpreventie, gezien dit het onderliggende onderwerp van de vervelende tweets was.
Denk je ook wel eens aan zelfmoord, praat er over! Dit kan via 113.nl, de huisarts of een specialist.

Bij deze zullen dus de spelers Kjex. en Infinity 1 maand gebanned worden, zij zullen niet meer mogen deelnemen aan onze toernooien en verwijderd worden van de Discord.
Aangezien de tweet van Sora nog een stapje verder is gegaan, zijn wij genoodzaakt Sora te bannen voor 6 maanden. Dit betekent dat ook Sora niet meer mag deelnemen aan de toernooien en verwijderd zal worden van de Discord voor de komende 6 maanden.

Gezien de meesten binnen onze community de tweets hebben gezien, ook hebben gezien welke andere speler negatief bejegend is, vragen wij om de gebande spelers met rust te laten. We willen geen verdere discussies gezien de zwaarte van dit onderwerp en de impact die het op de 'aangevallen' speler heeft gehad en zal gaan brengen.

Depressiviteit en zelfmoord komt helaas steeds vaker voor. Ook na onze oproep over het niet contact kunnen krijgen met Lecram hebben wij veel spelers en communityleden gesproken die zelf ook worstelen met negatieve gedachten of andere mentale problemen. Wij willen jullie graag dezelfde steun meegeven en willen met deze post laten blijken dat jullie net zo belangrijk zijn als ieder ander persoon, net zo waardevol zijn als ieder ander persoon.
Praten helpt! Mochten jullie dus ergens mee zitten, praat hier over. Dit kan met ons, maar voor de zwaardere problemen is het zeker aangeraden om te praten met familie, vrienden, de huisarts of een specialist. Voor extra informatie verwijzen wij jullie graag naar 113.nl

Ik hoop van harte dat wij zo'n zelfde geval nooit meer zullen meemaken. Mocht dit wel zo zijn, zullen we wederom actief en hard optreden tegen dit soort gedrag.